header foto
 

 
Inschrijfformulier
 
* = dit veld verplicht invullen.

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Automatische Incasso
  Door inschrijving gaat u akkoord met het machtigen van de MHC Castricum om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Als u het niet eens bent met de machtiging dan heeft u 30 dagen de tijd om de incasso ongedaan te maken. Uw automatisch incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van 'MHC Castricum' conform het Huishoudelijk Reglement.

 
Overige informatie
   
 
   
 
Inschrijving
   
   
   
   
Verenigingszaken
   
   
   
   
Teamindeling (indien van toepassing)
   
   
   
Bevestiging
  Uw inschrijving is definitief na bevestiging vanuit het secretariaat.